Make your own free website on Tripod.com

Mizan Tefsiri, Cilt:1

 

 

TAKDİM

 

Kur'ân-ı Kerim, Resulullah'ın (s.a.a) sünneti ve pak Ehlibeyti'-

nin adap ve siyeri eşliğinde büyük bir akait, fıkıh, hukuk ve ahlâk

hazinesidir. Müslümanlar, bu eşsiz hazineye sahip olmakla, gelmiş-

geçmiş ve yaşayan hiçbir ümmetin sahip olmadığı en sağlam,

en kutsal ve en kapsamlı bilgi, marifet ve hidayet kaynağına sahiptirler.

Hedefimiz; bu zengin hazinenin edebî öğretilerine yeni bir canlılık

kazandırmak, evrensel plânda hayatın boyutlarını tümüyle

yönlendirmeye hazırlandığı şu dönemde İslâm'ı yeniden tanıyıp

tanıtmak, İslâm düşünce ve kültürünün dünya uygarlığına yapmış

olduğu onurlu katkıyı gözler önüne sererek Müslüman düşünür ve

aydınların kendine güven duygusunu, gücümüz nispetinde takviye

etmektir.

 

Çeşitli İslâmî mezhep ve çevreler mensubu Müslüman halkların

birbirinin inanç ve düşüncelerini, temel kaynaklar aracılığıyla

tanıma-larını sağlamayı ve böylece birbirlerini daha iyi anlayıp

İslâmî vahdet ve kardeşliğin pekişmesi yönünde daha bir kararlılıkla

gayret etmelerine katkıda bulunmayı kendine ilke edinmiş yayınevimiz,

"el-Mîzân" gibi eşsiz bir eseri Türkçe'ye kazandırmakla,

bu doğrultudaki hizmetlerine bir diğerini daha eklemiş bulunmaktadır.

Böylelikle müessesemiz, hiçbir zaman ve dönemde, bu hassas

misyonundan geri kalmayacağı hususunu bir kez daha ispatlamış

bulunmaktadır. İnandığı ilke ve prensipler doğrultusunda hiçbir

taviz vermeden çalışmalarını tüm ekonomik zorluklara rağmen

sürdüren yayınevimiz, kınayanların kınamasına aldırış etmeden,

hakikatleri gör-mekten rahatsız olanların engelleme barikatlarına

takılmadan bu tür köklü ve kalıcı faaliyetlerine daha da hız vereceğini,

bütün dostlarına müjdelemektedir.

 

Muhammedî İslâm'ın mübelliğlerinden ilâhî filozof, Rabbanî

âlim merhum Allâme Muhammed Hüseyin Tabatabaî'nin yirmi

ciltten oluşan el-Mîzân tefsirini Türkçe'ye kazandırmakla Türkçe

konuşan Müslüman toplumlarda, Kur'ân tefsiri sahasında önemli

bir boşluğu doldurduğuna inanan yayınevimiz, bu hizmetiyle onur

duymaktadır.

 

Her Müslümanın evinde, kütüphanesinde ve bütün ilim ve eğitim

merkezlerinde bulunması gereken bu ünlü eser, müessesemizin

hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan, geceyi gündüze katması,

günümüzün zor şartlarında tüm olanaklarını seferber etmesiyle

insanlarımızın istifadesine sunmuştur.

 

Cilt, baskı, dizayn, kâğıt ve her hususta en üstün kalite düzeyini

yakalamak nazar-ı dikkate alınmıştır. el-Mîzân'a yakışır bir tefsirin

tahakkuk bulması amacıyla hiçbir titizlikten çekinilmemiştir.

Yüksek düzeyde tercüme, tatbik ve tashih heyetinden yararlanılmıştır.

İşte bütün bu gayretlerin karşılığını, önce yüce Allah'tan, daha

sonra siz okurların göstereceği ilgilerden beklemekteyiz. Çağımızın

bu güzide eserinde baskı ve diğer hususlarda meydana gelecek

herhangi bir olası hata ve teknik eksiklikten dolayı şimdiden

özür diler, sonraki baskılarında giderilmesi amacıyla yapıcı eleştiri

ve önerilerinizi beklemekteyiz.

 

Ya Rab! Bizden bu yolda yardımlarını esirgeme!

Bizleri bir an olsun kendi başımıza bırakma!

 

KEVSER